DUYGULARLA AKILLI OLMAK: "DUYGUSAL ZEKA"

  1. Anasayfa
  2. DUYGULARLA AKILLI OLMAK: "DUYGUSAL ZEKA"
  • DUYGULARLA AKILLI OLMAK: "DUYGUSAL ZEKA"

    DUYGULARLA AKILLI OLMAK: "DUYGUSAL ZEKA"

    Hayatın Ritmi Kurucusu Erdem Ercan ile Röportajımız


Duygusal Zeka nedir, ne etkisi vardır, faydaları, nasıl ulaşırız, nasıl ölçülüyor ?


Duygusal Zeka, duygularla akıllı olmaktır. Duygu ve düşüncelerinizi, kendiniz ve diğerleri için en uygun kararları verebilmek adına harmanlama kapasitesidir. Günümüzde biliyoruz ki, iş hayatında yaşanan zorlukların %65’lik kısmı “insan kaynaklıdır. Ölçülebilir ve öğrenilebilir duygusal zeka becerilerinin organizasyonlarda sergilenen performans üzerindeki etkisine işaret eden kanıtlar gitgide artıyor. Günümüzün kompleks ve rekabetçi piyasasında EQ, dünya çapında bir organizasyonu diğerlerinden ayıran en önemli farklardan biri hâline geldi. Duygusal zekanın Etkinlik, Refah, Yaşam Kalitesi ve İlişkiler olmak üzere 4 başarı faktörü ile arasında .55-.60’lık güçlü bir korelasyon olduğunu biliyoruz. Duygusal Zeka puanı ortalamanın üzerinde olan liderler, diğerlerine oranla 43 kat daha yüksek bir performans sergiliyor. Durum böyleyken, EQ gelişimine kendimizi vermek de gerek iş hayatımızda gerekse gündelik yaşamlarımızda çok.      

önemli bir rol oynuyor.                                                                                                                      


                                                                                                                                    

  

                                                                                                                                                                            Erdem Ercan    
                                                                                                                        Hayatın Ritmi Kurucusu

         

Duygusal zeka yetkinlikleri ölçülebilir ve öğrenilebilir, eğitim ve koçluk çalışmalarıyla geliştirilebilir. EQ’yu ölçmek için Six Seconds tarafından uzun yıllar süren çalışmalar sonucu geliştirilmiş ve geçerliliği kanıtlanmış envanterler mevcut. Hayatın Ritmi olarak hem bu ölçüm araçlarını dilimize kazandırıyor, hem de önemli makaleleri, raporları, video içeriklerini Türkçeye çevirerek ülkemizde EQ’nun yaygınlaşması için büyük bir çaba sergiliyoruz.

 

 

Duygusal Zeka ile koçluk ve eğitimler nasıl birleşiyor? 


Duygusal zeka ölçülebilir ve öğrenilebilir bir yetkinlikler seti. Tüm dünyada önde gelen şirketlerle yapılan çalışmalar; eğitimlerde ve organizasyonel değişim girişimlerinde EQ’dan faydalanmanın işten ayrılma, işe gelmeme ya da düşük performans gibi faktörlere ilişkin kayıpları azaltmada etkili olduğunu, yüksek bir EQ düzeyine sahip liderlerin daha başarılı olduğunu gösteriyor. Geçerliliği bu kadar net olan, böylesi bilimsel temele dayanan ve sürekli gelişimi hedef alan bu kavram psikoloji, sinirbilim ya da ekonomi gibi arka planlardan gelen pek çok uzman ve araştırmacının emeğinin üzerine inşa edilmiş. Hayatın Ritmi olarak; koçluk ve eğitimlerimizde Six Seconds metodolojisini, EQ modelini ve envanterlerini kullanıyoruz. Temelimiz global bilgi ve güvenilirliğe dayanıyor. Eğitim ve koçluk yaklaşımlarımızda farkı yaratan en temel şey de güç aldığımız sağlam ve bir o kadar da yenilikçi bilimsel altyapı. Uzun yıllar süren bilimsel çalışmalara dayalı eğitim ilke ve öğrenme modelimiz ile çalışıyoruz. Eğitimlerimizde duygular ile bilişsel veriyi etkin şekilde harmanlayarak özgün araçlarımızla interaktif öğrenme süreçleri oluşturuyoruz. Koçlarımız bilgili, deneyimli kişiler. Koçluk süreçlerimize de duygusal zeka yetkinliklerini de son derece donanımlı bir şekilde dahil ediyor ve fark yaratıyoruz.

Etkinlik, refah ve üretkenliği arttırma yolunda organizasyonları ve bireyleri destekliyoruz. EQ Temelli Liderlik, İletişim, Performans, Satış ve Takım Oluşturma eğitimlerimizle performans gelişimine odaklanıyoruz. Yine EQ temelli koçluk hizmetlerimizle güveni ve etkin iletişimi temel alan, sonuç oluşturmaya yönelik, çözüm odaklı ve insani dinamikleri çok iyi kavrayan bir yol haritası çiziyoruz.Online platformlarda eğitim ve koçluk hizmetleri sunuyor musunuz?

Online olarak eğitim ve koçluk çalışmalarımız halihazırda sürüyordu, dijital platformlardaki varlığımızı güçlendirmek adına geçtiğimiz yıl hazırlıklarına başladığımız EQ Shop sayfamızı bu yıl Mart ayında yayına aldık. Elbette, global olarak içinden geçtiğimiz bir pandemi süreci var. Biz bu dönemi, EQ’ya en çok ihtiyaç duyulan süreç olarak görüp bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele aldık. Nisan ayından Haziran sonuna dek 3 ay boyunca tüm eğitim ve konuşmalarımızı ekip arkadaşlarımla birlikte ücretsiz olarak sunduk. Sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak online koçluk hizmetimizi sunduk. Sağ olsun katılımcılarımız da bizimle büyük bir etkileşim içindeydi, eğitimlerimiz ilgi gördü ve çok değerli yorumlar aldık… İnsanların yüreğine dokunmaya devam edebilmek, uzaktan da olsa, pandemi sürecini bizim için bir nebze rahatlattı ve içimizi ferahlattı diyebilirim.

Yine bu süreçte önemli şirketlerle olan çalışmalarımızı online olarak yürüttük, güzel bir “network” kurduk 😊. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm koçluk görüşmelerimizi de online olarak gerçekleştirdik. Bu değişimi Hayatın Ritmi ailesi olarak başarıyla yürüttüğümüze inanıyorum. Süreçteki tüm destekleri için de Lukwise’a bir kez daha teşekkür etmek isterim.İyi bir eğitmen nasıl olunur ya da nasıl olunmamalı, siz neyi farklı yapıyorsunuz?

 

Bana göre iyi bir eğitim ön hazırlık, eğitim ve takip süreçlerinin her birini özen, dikkat ve hakimiyet ile yürütmekle mümkün olur.

Eğitim öncesinde, katılacak kişilere dair detaylı bir çalışma yapmak, bu kişilerin neye ihtiyaç duyduklarını, ne iş yaptıklarını, içinde bulundukları koşulları iyi kavramak çok önemli. Hayatın Ritmi olarak tüm koçlarımız her şeyden önce iyi birer dinleyici. Karşımızdaki kişiye duyduğumuz merak, onun bireysel ihtiyaçlarına hitap etme, kurumların kültürünü iyi anlama, söylenenin arkasında yatan, söylenmeyen şeyleri de fark etme becerimize güveniyoruz.

 

Eğitimlerin belirli bir altyapı üzerine inşa edilmesi, çerçevenin iyi belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Six Seconds’ın bilimsel, pedagojik çalışmalara dayanarak ortaya koyduğu 6 eğitim ilkesini ve öğrenme modelini tüm eğitimlerimizin temeli olarak görüyoruz. Elbette işin en önemli kısımlarından biri de somut materyaller. Dayandığımız bilgi birikiminden yararlanarak ve kendimizi her daim güncel tutmaya çalışarak, çevirdiğimiz ya da hazırladığımız makaleler, videolar, görseller, türlü oyunlar ve uygulamalar ile eğitimi besleyici, merak uyandırıcı, bilişsel anlamda derinliği ortaya koyan ve keyifli bir yapıya büründürmek için sürekli olarak çalışıyoruz.

 

Eğitim boyunca kolaylaştırıcı rolünü korumak bizim için önemli. Öğretmen-öğrenci gibi bir ilişkiyi değil, aynı düzlemde buluşup interaktif olarak paylaşımlarımızı sürdürdüğümüz bir eğitim ortamı yaratmaya önem veriyoruz. Tüm eğitmen ve koçlarımız, Six Secons EQ Değerlendirici Sertifikasına sahip. Hepsi ortak bir değer yargısı ve vizyonda buluşmakla birlikte, kendilerine has çok değerli karakter özellikleri ve becerilere sahip. Bu farklı renkleri ve birbirinden farklı güçlü yön ve birikimleri salona taşıyorlar, katılımcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri ve güven duyabilecekleri bir ilişkiyi samimiyetle kurma konusunda başarılılar.  Eğitmenlerimizin her biri kendi ilgi alanları ve yönelimlerinden güç alarak bilimsel ve pratik, bir o kadar da içten ve özgün eğitimler hazırlıyorlar.

 

Benim kişisel hayatımda da, eğitim ve koçluk yaklaşımımda da kendini gösteren en önemli kavramlardan biri dans. 12 yıllık Duygusal Zeka ve 22 yıllık tango yolculuğumu birbiriyle bütün olarak görüyorum. Benzer hisleri paylaştığımız sevgili dostum ve mentörüm John Leary Joyce ile birlikte hazırladığımız, ICF onaylı Tango ve Koçluk atölye çalışmamız da kendimi en iyi ifade edebildiğim eğitimlerden biri.

 

Eğitim başlığı her ne olursa olsun katılımcıların ilişki kurabilmesi, eğitim boyunca kendini ifade edebilmesi, bittiğinde kendini iyi hissetmesi ve hemen ertesi gün bile üzerinde çalışabilecekleri bir yol haritasıyla, somut adımlarla eğitimden ayrılmaları bizim için çok önemli. Eğitim sonrası takip seansları ile kazanımları canlı tutuyoruz. Bu süreçte de Six Seconds’ın sunduğu araçlar ve envanterlerin kapsamlı kılavuzları katılımcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

 

2020 yılında eğitim ve danışmanlık sektörünü nasıl görüyorsunuz nasıl bitiririz bu yılı?  

 

Bu yıl yaşamakta olduğumuz pandemi, büyük bir hızla ilerleyen dijitalleşme sürecinin ivmesini daha da arttırdı. Duygusal zeka temelde bir değişim yönetimidir, olumlu değişim için kritik anahtardır. Biz de hem kendi içimizde, hem de Hayatın Ritmi olarak bu değişime hızlı adapte olduk. Bizi değişime hazırladığını gördüğümüz ve bu zorlu süreci yönetmede de önemli bir rol oynadığına inandığımız duygusal zekaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Bu yıl, çevrimiçi varlığımızı ve dijital platformlardaki kullanımımızı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediğimiz bir yıl oldu, şirketlerle olan eğitimlerimizi de çok büyük ölçüde online olarak gerçekleştiriyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

 

Bu süreçte, Kaygı yönetimi, Belirsizlik Dönemlerinde Etkili Bir Anahtar: Duygusal Zeka, İyimserliği Deneyimlemek, İçsel Motivasyon Gelişimi, Kişisel Farkındalık, Hedeflere Yönelik Yetenek Gelişimi, Zorlu Süreçlerde Duygusal Zekayı Deneyimlemek, Asil Hedefini Tanımlamak, Empati Gelişimi, Duygusal Zeka İle Etkin İletişim, İş Yaşamında Dayanıklılık ve Esneklik eğitimlerimiz online olarak öne çıkan eğitimlerimiz oldu.

 

Tüm sektörlerin o veya bu şekilde derinden etkilendiği bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci yönetirken EQ temel bir ihtiyaç. Biz de Hayatın Ritmi olarak kendimize yeni beceriler katmaya ve önümüzdeki yıllarda daha önemli büyümeleri mümkün kılacak altyapı hazırlıklarına devam ediyoruz, hem donanım hem de insan kaynağı olarak. Tüm olanlara rağmen 2020’yi iyi bir grafikle tamamlama umudumuzla, yılmazlıkla çalışıyoruz.https://www.duygusalzekatesti.com/    testi ile neyi görüyoruz, nasıl kullanılabilir?

 

Olumlu değişimin anahtarı olan duygusal zekanın ülkemizde de yaygınlaşabilmesi bizim için son derece önemli. Hem şirketlerin hem de bireylerin bu EQ yolculuğuna adım atabilmesi, kendilerini keşfedip potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri için biz de Hayatın Ritmi olarak onlara yardımcı olmaya, literatürü sunup bir yol haritası çıkarmaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, uzun bir hazırlık süreci sonrası kullanımınıza açtığımız https://www.duygusalzekatesti.com/  sitemizde Six Seconds tarafından geliştirilen ve ekip olarak Türkçeye kazandırdığımız envanter ve raporları paylaşıyoruz. Kişiler beyinlerinin çalışma şeklini, tercihlerini ve güçlü yönlerini anlamak için Beyin Profillerimizden yararlanabiliyorlar.

 

Duygusal zeka yetkinlikleri hakkında daha derinlemesine bilgi almak, amaçları doğrultusunda bunlardan nasıl yararlanacaklarını keşfetmek ve seçtikleri bir koçumuzla görüşme yaparak önlerinde somut bir yol haritası çizmek için ise Liderlik Raporumuz güçlü bir envanter.

 

Doğru satış ekiplerinin oluşturulması ve müşteri sadakatinin arttırılması için başvurulan yine çok etkili bir diğer envanterimiz ise EQFIT Satış Profili.

 

Yaşamsal Veriler raporlarımızla organizasyonlardaki güncel çalışma iklimini analiz ederek performans faktörlerini pratik, kuruma özel çıktılarla birleştirerek gelişim için bir yol haritası olarak ölçebiliyoruz.

 

Bunlar gibi farklı ihtiyaç ve amaçlara hizmet eden pek çok rapor ve envanterimiz var. Hepsi https://www.duygusalzekatesti.com/  sitemizde yer alıyor.

 

Duygusal zeka ile ilgili daha fazla bilgiye nasıl ulaşırız ?

 

Duygusal zekanın ülkemizde yaygınlaşması ve Türkçe literatürün genişlemesi için ekibimle birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla, duygusalzeka.com.tr platformunu yarattık. Burada EQ hakkında önemli araştırmaların ve raporların Türkçe çevirilerini, EQ’nun hayatın farklı alanlarındaki yerine dair bilgi ve rasyonel verileri bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Hayatın Ritmi internet sayfamızdaki ve benim kişisel internet sayfamdaki blog kısımlarından faydalanabilirsiniz.

 

Parçası olmaktan gurur duyduğum bir proje ise, EQ hakkındaki bir başucu kaynağı olan Liderliğin Kalbinde kitabı. Six Seconds CEO’su Joshua Freedman’ın kaleme aldığı bu kitap, duygusal zekanın hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızdaki yerinden ve pratik uygulama adımlarından son derece keyifli bir dille, yaşamdan gerçek örnekler ve somut verilerle söz ediyor. Hayatın Ritmi ekibi olarak değerli Paloma Yayınevi ile birlikte bu kitabın çevirisini gerçekleştirdik. İncelemek içinhttps://shop.hayatinritmi.com.tr/urun/tr/liderligin-kalbinde


Hayatın Ritmi hakkında bilgi verir misiniz ? 

Hayatın Ritmi, 2013 yılında kurduğum, şu anda uzman eğitmenler ve arka planda çalışan yetkin üyelerden oluşan 11 kişilik dinamik bir kadroya sahip olmaktan gurur duyduğum bir aile. Six Seconds ile partnerliğimizi 5 yıldır sürdürüyoruz. Duygusal Zeka temelli LiderlikİletişimSatışPerformans GelişimiTakım eğitimleri ile şirket ve organizasyonların çalışma iklimlerinde fark yaratıyor, verimlilik ve motivasyonun gelişimine odaklı olumlu değişimi başlatıyoruz. 

 

İş dünyasında yaşanan sorunların sadece teknoloji, sistem, finans gibi teknik kaynaklı değil,  aynı zamanda çalışan ve ilişkilerden kaynaklı olduğunu gösteren bilimsel çalışmalardan ve Duygusal Zekanın yarattığı olumlu değişimin ispatından yola çıkıyoruz. IKEA, QNB Finansbank, P&G, Migros, Big Chefs, ARİS, Çizgi Teknoloji ve A.O. Smith gibi yurt içinde ve yurt dışında bankacılık ve finanstan otomotive, hızlı tüketim mamullerinden teknolojiye pek çok farklı sektörde, alanlarında lider olan şirketlerle birlikte çalışıyoruz.

 

Six Seconds’ın Vital Signs modelinden, araçlarından ve prensiplerinden yararlanarak Strateji Geliştirme, Organizasyonel & Operasyonel Yapı Dönüşümü, Kurum Kültürü Oluşturma ve Çalışan Bağlılığı gibi konularda, farklı şirketlerin duyabileceği farklı ihtiyaçlara göre şekillenen yönetim danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

 

Six Seconds nasıl bir organizasyon, neler yapıyor ? 

Six Seconds, dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu. Kurulduğu 1997 yılından bu yana son derece geniş bir kadroya, tüm dünyada bilimsel araştırmalar yapmaya, bilimsel ve pratik EQ modelini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. 1 milyar insanın duygusal zekayı deneyimlemesi vizyonuyla 23 yıldır adanmışlıkla çalışıyorlar. ICF iş ortağı olan Six Seconds 25 ülkede ofis ve temsilcilere, 167 ülkede ise üyelere sahip. Tüm dünyada önde gelen şirket ve organizasyonlar ile birlikte çalışıyor, okullarda ya da sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alıyorlar.