Gelişimde Sürekliliği Sağlamak

  1. Anasayfa
  2. Gelişimde Sürekliliği Sağlamak
  • Gelişimde Sürekliliği Sağlamak

    Gelişimde Sürekliliği Sağlamak

    Lukwise Röportajları - Arzu Gökduman / Pashabank

Lukwise röportajlarında bu hafta konuğumuz üyelerimizden Pashabank Head of Human Resources Arzu Gökduman. 

 

 

Bize PASHA Bank’tan biraz bahseder misiniz?

 

1987 yılında kurulan ve Türkiye’nin yabancı sermayeli ilk yatırım bankası olma unvanını taşıyan Bankamız 2015 yılında Azerbaycan’ın en büyük gruplarından olan PASHA Grubu bünyesine geçerek Türkiye’de PASHA Bank unvanıyla faaliyet göstermeye başladı.

 

Yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık alanlarında nakdi ve gayri nakdi krediler, proje finansmanı, leasing, forfaiting ve alacak finansmanı ve garantisi ürünleriyle hizmet sunan PASHA Bank; Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde ticaret ve yatırım yapmak isteyen, mevcut iş hacmini artırmayı hedefleyen firmalar için “finansal köprü” olmanın yanı sıra bu firmalar için Bölgede rehber ve stratejik çözüm ortağı olma misyonunu da üstleniyor.

 

Mart ayında Türkiye’deki altıncı yılını kutlayan Bankamız, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda bu zorlu geçen 2020 yılı sonunda, aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre %26,3 oranında artırmış ve 2.179 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. Bankamızın brüt nakit kredi büyüklüğü, 2019’a göre %37 artarak 1.493 milyon TL’ye ulaşmış ve yılı 31,4 milyon TL kâr ile tamamlamıştır.

 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Ekim ayında PASHA Bank’ın uzun dönem Ulusal Kredi Notunu A-(tur)’a yükseltmiştir.

PASHA Bank olarak, oldukça sıra dışı bir yıl olan 2020 yılında da kredilerimizi sürekli artırarak reel sektörün her an yanında yer almaya devam ettik. Fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirme stratejimiz çerçevesinde de finansal kiralama alacaklarına dayalı ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını yaptık.

 

Sürdürülebilirlik ile birlikte çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için değer yaratarak, güven ve sürekliliğin temsilcisi olma misyonuyla hareket ediyoruz. 2021 yılında da yeni stratejimiz doğrultusunda “Bölgede akla gelen ilk banka” olma hedefimizi koruyoruz.2021 yılında da yeni stratejimiz doğrultusunda “Bölgede akla gelen ilk banka” olma hedefimizi koruyoruz.
 

PASHA Bank olarak kurumsal eğitimlere bakışınız, eğitime verdiğiniz değerden bahseder misiniz?  

 

PASHA Bank’ta eğitim faaliyetleri gelişimi sürekli kılmayı hedefleyen ve çalışanın işe başlamasından itibaren planlanan bir süreçtir. İşe yeni başlayan çalışanlarımıza banka kültürünü tanıtma, ortak değerleri anlatma ve PASHA Bank’a en kolay şekilde adapte olmalarını sağlamaya yönelik oryantasyon programı sunulur. Oryantasyon programımız, Bankanın stratejisi, vizyonu, misyonu, PASHA kurum kültürü, yetkinlikleri, kurumsal değerleri, grup şirketleri hakkında bilgilendirme ve Üst Yönetimin mesajlarını içermektedir.

 

Öğrenen bir kurum olarak çalışanlarımız, PASHA Bank’ın stratejisi ve iş hedefleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen eğitimlerle ve kişiye özel yatırımlarla potansiyellerini ortaya çıkarmaları için sürekli desteklenmektedir. Çalışanlarımız için planladığımız teknik eğitimlerin yanı sıra yönetsel eğitimler, liderlik eğitimleri, yetkinlik eğitimleri ve kişinin ihtiyacına yönelik bireysel koçluk hizmetleriyle kişisel ve mesleki gelişimleri desteklenmektedir. Ayrıca sınıf içi eğitimlerimiz dışında, yaşayarak öğrenebilmek için yıllık planlamalarımızda outdoor eğitimlerine yer veriyoruz. Dış kaynaklı eğitim firmalarından aldığımız eğitimlere ek olarak, iç eğitmen kadromuzla birlikte birbirimizden de öğrenmeye devam ediyoruz.

 


PASHA Bank’ta eğitim faaliyetleri gelişimi sürekli kılmayı hedefleyen ve çalışanın işe başlamasından itibaren planlanan bir süreçtir.


Banka içi eğitim konularınızı ve eğitim firmalarını seçme sürecinde nasıl bir yol izliyorsunuz?  

 

PASHA Bank olarak kurum kültürü ve kurumsal gelişim ilk önceliğimizdir. Bu kapsamda PASHA Grup Şirketleri bünyesinde başlatmış olduğumuz OHI (Örgütsel Sağlık Endeksi) Projesi kapsamında her iki yılda bir ölçümler yapılmaktadır. Örgütsel Sağlık Endeksi bir kurumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması için belirlenmiş olan ölçümleme kriterlerine göre kurumun nerede konumlandığını, güçlü ve gelişim alanlarını ortaya koyan Mc Kinsey’nin kullanmış olduğu bir ölçümleme metodolojisidir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda yürüttüğümüz projeler sonrası 2019 yılında, 2017 yılına göre 18 oranında bir artış gözlemledik. Ölçümleme sonuçları yönetim, liderlik gibi konular başta olmak üzere kurumun eğitim gelişim ihtiyaçlarına da ışık tutmakta, yolumuzu aydınlatmaktadır. Ek olarak her yıl çalışanlarımızın yetkinliklerini ölçümleyerek eğitim ihtiyaç analizlerini yapıyor ve kişiye özel bir yol haritası çıkarıyoruz. Belirlemiş olduğumuz ihtiyaçların bir kez de dışarıdan değerlendirilmesi için eğitim planlamamız öncesinde hizmet aldığımız firmalarla çalışanlarımızı bir araya getirerek bire bir eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak, ihtiyaca yönelik eğitim içeriği hazırlanmakta ve kurum kültürümüze uygun, alanında uzman, ekibin ihtiyaçlarını anlayıp, cevap verebilecek, katılımcılarla güzel bir iletişim kurup, rol model olabilecek eğitmenleri belirleyip, akabinde eğitim planlaması yapmaktayız. Eğitimler sonrasında yaptığımız eğitim ölçümlemesi memnuniyet sonuçlarına göre çalıştığımız firmalarla devam etmekteyiz. Daha önce çalışmadığımız firmalar için ise referans araştırması sonuçlarına göre sürece yön veriyoruz.

 

Her yıl çalışanlarımızın yetkinliklerini ölçümleyerek eğitim ihtiyaç analizlerini yapıyor ve kişiye özel bir yol haritası çıkarıyoruz.


Yeni bir eğitim ararken hangi yollardan bu aramayı gerçekleştiriyorsunuz? Son dönemde yeni kanallar eklendi mi bu süreç içine?

 

İlk olarak beraber çalıştığımız ve memnun olduğumuz eğitim firmalarıyla iletişime geçiyoruz. Eğer aradığımız eğitim içeriği yoksa, güvendiğimiz platformların önerileri, internet araştırması ve referans araştırması sonuçları doğrultusunda o firmayla iletişime geçiyoruz. Sürecimize ihtiyaca göre yeni kanalları da ekliyoruz.

 

Önümüzdeki dönemde eğitim içeriklerinde öncelikli başlıklarınız neler olacak? Pandemi süreci eğitim önceliklerinizde ile bir değişim oldu mu?

 

Önümüzdeki dönemde yeni normale adaptasyon için gerekli olan yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimler, yönetsel eğitimler, liderlik eğitimleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda teknik eğitimlere öncelik vermeyi planlıyoruz. Pandemi sebebiyle, duruma göre bu eğitimleri yüz yüze sınıf eğitimlerinden çok dijital ortamda gerçekleştirmeye devam edebiliriz.

 

Çalışanlarımızın sağlığı en önemli önceliğimiz olduğu için pandemi döneminde yüz yüze yapmayı planladığımız eğitimlerimizi dijital ortamda gerçekleştirdik.  Ayrıca bu dönemde kaygı ve stres yönetimi,  mindfulness temelli iş yaşamı, belirsizlik ve kriz döneminde duyguları yönetmek ve benzeri yetkinliklerimize yönelik soft skill eğitimlere ve iç eğitmenlerimizin vermiş olduğu teknik eğitimlere öncelik verdik.

 Yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimler, yönetsel eğitimler, liderlik eğitimleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda teknik eğitimlere öncelik vermeyi planlıyoruz.
2020 yılında, eğitim kanalları daha hızlı dijitalleşirken PASHA Bank  olarak en fazla yoğunlaşmanız hangi kanallarda oldu? Bu yıl planlamanızda sınıf, online-offline vb. eğitim kırılımlarını nasıl planlıyorsunuz?

 

2020 yılının ilk çeyreği itibariyle pandemi nedeniyle sınıf eğitimlerimizi durdurduk ve online eğitimlere yoğunlaştık.

 

2021 yılı için de pandemi süreciyle birlikte online eğitim planlamalarımız devam etmektedir, ilerleyen süreçte duruma göre tercihlerimizi gözden geçiriyor olacağız.

 

 2021 yılı planlamanızda en fazla tercih edilen eğitim başlıklarından ilk 3’ünü hangi konular oluşturuyor?

 

2021 yılı eğitim planlamamızda en çok tercih edilen başlıklardan ilki teknolojik yetkinlikleri geliştirmeye yönelik eğitimler oldu. Bunu sırasıyla kişisel gelişim eğitimleri ve diğer sertifikasyon eğitimleri takip etti.

 

Türkiye’de kurumsal eğitim sektörünün gelişimini nasıl değerlendirirsiniz?  Eğitim içerikleri, kanallar ve yeni araçlar anlamında gelişimini nasıl buluyorsunuz?

 

Türkiye’de özellikle pandemi döneminde kurumsal eğitim sektörünün geliştiğini ve yeni döneme adapte olduğunu gözlemledik. Özellikle bankacılık sektöründe yeni dönemde eğitim içerikleri, yeni kanallar ve yeni araçlara adaptasyon hızlı oldu. Şu an çoğu firma eğitimlerini dijital ortama uyarlamış durumda ve eğitim içerikleri zamanla gelişecek, daha interaktif, uzaktan çalışmayı destekleyecek dijital eğitimler hazırlanacaktır. Tüm bunlara ek olarak ortaya çıkan yeni çalışma modelleriyle birlikte, iş yapış şekilleri de değişecek, yeni yetkinlik setleri ortaya çıkacak ve bu ihtiyaca yönelik yeni eğitimler sektörde yerini alacaktır diye düşünüyorum.

 

 

Özellikle bankacılık sektöründe yeni dönemde eğitim içerikleri, yeni kanallar ve yeni araçlara adaptasyon hızlı oldu.