Işığıyla Rehberlik Etmek

 1. Anasayfa
 2. Işığıyla Rehberlik Etmek
 • Işığıyla Rehberlik Etmek

  Işığıyla Rehberlik Etmek

  Lukwise Röportajları - Rahuda

Lukwise röportajlarında konuğumuz, Rahuda Real Valuable Data kurucusu Ayşe Görücü. 


 Rahuda ismi nereden geliyor bir hikayesi var mı?


Firma ismi patenti alabilmek için mevcut isimlerden farklı bir isim bulmam gerekiyordu. Patent firmasına birkaç liste gönderdim ancak içinden benzersiz isim çıkmadı. Bu uğraşın etkisiyle olsa gerek RAHUDA ismini rüyamda gördüm. Ra- Hu- Da arapça harfler ve onlarla anlamlı bir kelime oluşturduğumuzda ışığıyla rehberlik eden anlamına geliyor.


Bize Ayşe Görücü’den Rahuda olarak sunduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz?


Endüstri 4.0 teknolojik altyapıyı oluştururken onu takip eden Toplum 5.0 sosyal yaşamımızı değiştirecek. Firma olarak teknolojik altyapımızı güçlendirirken çalışan yetkinliklerimizi de geliştirmemiz gerekiyor. Rahuda olarak teknolojik ortaklarımız ile dijital dönüşüm projeleri yapıyoruz. Rahuda çatısı altında geleceğin yetkinliklerini ve bakış açısını kazandırmak için eğitimler veriyorum ve sivil toplum kuruluşlarına destek veriyorum.


Verdiğim eğitimler;


 • Liderlik: mavi yaka yönetimi, üst düzey liderlik, dijital liderlik, gelecek için liderlik yetkinlikleri, liderlik yetkinlikleri,
 • Yalın Üretim: görsel fabrika, yalın üretim, değer akışı haritalama
 • Ürün Yönetimi: RFMEA(tersine mühendislik), yeni ürün devreye alma,
 • Kişisel Gelişim: iş yaşamında müzakere ikna teknikleri, çatışma yönetimi ve uzlaşma, problem çözme ve karar alma teknikleri, müzakere teknikleri, iletişim çatışması ve empati,
 • Tedarik Zinciri: çevik satın alma, stratejik sourcing, tedarik zinciri yönetimi,
 • Satış: Fiyatlandırma (detay analiz)

Verdiğim eğitimler otuz iki yıllık iş deneyimime ve çalıştığım firmalarda aldığım eğitimlerle oluşturuldu. Kitap okumak, yeni teknolojileri takip etmek ve deneyimlemek benim hep hayat felsefem oldu. Çalıştığım firmalarda tanımlı görevim dışında organizasyona ve gelişimime destek verecek projeler yaptım. Çalıştığım liderler bana yol açtı ve kendimi geliştirmeme destek oldu. Verdiğim eğitimlerle gelişim yolculuğuma yeni dostlar kazanıyorum. Birlikte öğreniyor birlikte gelişiyoruz.


Tedarik Zinciri alanında sunduğunuz hizmetlerden en fazla fayda sağlayan sektör/sektörler hangileridir ve nedeni nedir?


Tedarik zinciri şirketlerde teknik bölümlerle ticari bölümlerin kesiştiği noktadır. Hedefi elinizde bulunan kaynakları optimum kullanarak müşteri için maksimum değeri üretmektir. Bu tanımda sektörden bağımsızdır. Her sektörün kullandığı kaynak farklıdır ancak kendi dinamikleri içinde kaynaklarının optimum kullanılması için yöntemler aynıdır. Her sektörün müşterisinin üründen/hizmetten beklentisi farklıdır ancak müşteri içi maksimum değeri üretmek dediğinizde kurallar ve ölçüm parametreleri aynıdır. Kısacası tedarik zinciri özellikle günümüz global yaşamında sektörden bağımsız çok önemlidir. Tedarik zincirinin iyi yapılandırılması, kontrol parametrelerinin doğru belirlenmesi, optimizasyonun doğru yapılandırılması, KPI hedeflerinin sektör bazlı oluşturulması ve hedef sapmalarında hızlı aksiyon alınması sektörünüzde size fark yaratacak avantaj sağlar. Bugüne kadar hangi sektörlere hizmet verdiniz ve fayda sağladı derseniz; otomotiv, tekstil, savunma sanayii ve havacılıktır.


Eğitimleriniz arasında yer alan “Çevik Satın Alma” eğitimi çevikliği ve satın almayı birleştiriyor, bize bu eğitiminizden ve bu eğitimin en çok kimler için uygun olduğundan bahseder misiniz?


Hızlı değişen teknoloji, çevre koşulları ve global oyuncuların sayılarının artması çevikliği kaçınılmaz kılıyor. Çevik proje yönetimi ilk yazılım sektöründe başladı ve sonrasında yaygınlaştı. Amaç kısa zamanda, uygun fiyata müşteriye değer üretmek. Eğer kısa zaman ve maliyetten bahsediyorsak satın almaya odaklanmamak mümkün değil. İmalat sanayiinde ürünün maliyetinin %40-%70 ‘i malzeme. Al-sat yapıldığında satılan ürünün satın alma tarafında yönetilen maliyet kısmı bundan da fazla. Sonuçta çevik olmak istiyorsak satın alma ekibimizin çevik olup henüz tasarım aşamasında sürece dahil olması ve ürün maliyetinin %80-90 belirlendiği tasarım aşamasına piyasa koşullarının değerlendirilmesini sağlaması gerekiyor. Piyasada teknolojik olarak yeni bir malzeme ya da yarı mamul satışa sunulduğunda bunu şirketinin içinde tanıtıp ürüne dahil edilmesinde yardımcı olması gerekiyor. Her şey çok hızlı değişiyor ve piyasa dinamikleri takip edip bunun organizasyona ve ürüne yansıması sağlamak çevik satın almaya düşüyor.


Bu eğitimi satın alma çalışan ve yöneticilerine tavsiye ediyorum. İç müşteri olarak da bu süreçte ürün devreye alma proje liderleri de bulunduğu için onlara da bu eğitimin faydalı olacağına inanıyorum.


Yalın üretim sizin de eğitim verdiğiniz başlıklar arasında yer alıyor, son dönemde öne çıkan eğitim alanlarından biri olmasının nedeni nedir? Sizin bu konuda verdiğiniz eğitim ve danışmanlık hizmetleri nelerdir?


Yalın üretim değil de yalın felsefe demek daha doğru olur. Genelde yalının sadece üretimde uygulandığına dair bir algı var. Çalıştığım firmalardan birisinin büyük bir atölyeden yalın ve kurumsal bir firmaya dönüşmesine tanık oldum ve ben de bu süreçte hem birim yöneticisi hem de değer akış haritalaması proje liderliği yaptım.


Yalın felsefe çeviklik ile örtüşüyor. Hem çeviklik hem de yalın felsefenin temelinde minimum kaynak ile maksimum değer üretmek var. Her ikisi de müşteri talebine göre esnek davranarak müşteriye minimum maliyetle zamanında teslimata odaklanıyor.


Müşteriye minimum maliyetle maksimum değeri üretmenizi sağlayacak en önemli uygulama değer akışı haritalamasıdır. Bu uygulamada öncelikle mevcut durumunuzun haritasını çıkarırsınız. Bu harita gereksiz stoklarınızı, müşteriye zamanında teslimat yapmak için katlandığınız gereksiz maliyetleri, şirket içi bilgi akışındaki durumunuzu, müşteri ve tedarikçi arasındaki sipariş ve nakit akışı dengenizi, her bir iş istasyonundaki kalitesizlik maliyetlerinizi ve hat duruşlarınızı gösterir. Mevcut haritanızı yapıp genel durumu değerlendirirsiniz. Sektör dinamiklerinize, vizyonunuza ve misyonunuza göre gelecek durum ideal haritanızı oluşturursunuz. Bunun üzerinden de iyileştirmeler planlayıp gelişimi takip edersiniz. Bu iyileştirmeler; KAIZEN, kanban, süpermarket, tedarikçi ve müşteri sipariş dengelemesi, nakit akışı dengelemesi, kalite iyileştirmeleri, Poke-yoke uygulamaları, üretim hücreleri ile minimum üretim zamanı, HEIJUNKA  ile minimum setup süreleri ve bunun gibi uygulamalar  olabilir.


Rahuda, Profil sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.