Kurumsal Dönüşüm Modeli

  1. Anasayfa
  2. Kurumsal Dönüşüm Modeli
  • Kurumsal Dönüşüm Modeli

    Kurumsal Dönüşüm Modeli

    Lukwise Röportajları - Sempro Mühendislik & Danışmanlık

LUKWISE İLE 5N1K 

Lukwise Röportajlarında bu haftanın konuğu Sempro Danışmanlık & Mühendislik kurucusu Semiha Yaşar.

İlkini Şubat ayında yaptığımız röportajımızın devamı olan ikincisinde Sempro olarak sundukları danışmanlık hizmetleri üzerine konuştuk.


Ne? -Sempro için daha önceki söyleşimizde eğitim hizmetlerinizden bahsetmiştik.  Danışmanlık dediğimizde ne tür konulara odaklanıyorsunuz? Hangi başlıklarda çalıştığınızı detaylı öğrenmek isteriz.

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında , özellikle ürün ve hizmetlerini yalın ve verimli yönetmek isteyen işletmeler için, 4 modül ve destekleyici süreçlerden oluşan bir Kurumsal Dönüşüm Modeli sunmaktayız.

Günümüzün global ve rekabetçi dünyasında organizasyonların ayakta kalması, ancak iş yapış şekillerini sürekli olarak gözden geçirmeleri ve yenilemeleri ile olabilmektedir. Bunu sağlamak için stratejilerin de kurgulanması ve sürekli olarak gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi gerekmektedir.Sunmakta olduğumuz bu model ile öncelikle şirketlerin hedeflerine uygun olan stratejileri kurguluyor, sonrasında bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan alt yapıyı, yani süreçleri, değerlendiriyor ve geliştiriyor, son olarak da geliştirilen süreçlerin yazılım araçları ile desteklenmesini yani dijitalleşmeyi sağlıyoruz.Kurumsal Dönüşüm Modelimizin modüllerini biraz daha detaylı olarak anlatmak isterim. İlk modülümüz olan “Strateji Planlama ve Uygulama” modülünde, etkili metotlar kullanarak şirketin amaçlarının, stratejik hedeflerinin ve girişimlerinin birbiri ile iletişimini ve uyumunu sağlayarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda şirketin misyon, vizyon, biz kimiz ve politikaları üzerinde çalışıyor, iş hedefleri ve stratejik iş planını SWOT analizi ile destekleyerek tanımlıyoruz. Bu modülde belirlenen stratejiler sonraki modüllerde değerlendirilecek ve geliştirilecek olan süreçleri şekillendiriyor.İkinci modülümüz “Değerlendirme ve Önceliklendirme” ile şirketlerin ürün ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik süreçleri ile uygulamaları arasındaki boşlukları belirlenmeyi ve eksiklerin tamamlanması için bir yol haritası çıkarmayı amaçlıyoruz. Söz konusu yol haritasının çıkartılması ile şirketin mevcut durumu ve öncelikli olarak düzeltilmesi gereken alanlar tanımlanmış oluyor. Bu modülde şirketin kurumsal bilgilerini, ürün hizmet ve müşterileri bilgilerini ve temel iş süreçlerini yönetim şeklini inceliyoruz. Bu modülün çıktıları, üçüncü modülümüz için girdi niteliği taşıyor.Üçüncü modülümüz “Uyarlama ve Süreç Geliştirme”. Bir önceki modülde belirlediğimiz yol haritası ve önceliklendirme ile tanımlanan kurumsal iş süreçleri için uyarlama planını bu modülde ortaya çıkartıyoruz.  Belirlenen boşlukları doğru bir şekilde tamamlayabilmek veya yeni süreçleri sağlam bir temelde oluşturabilmek için teknik bilgiye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, bu modülümüzün ilk aşamasına  şirket çalışanlarına gerekli teknik bilgiyi sağlayarak, süreçleri sağlam temellere oturtmalarını sağlayan eğitimlerimizi ekledik. Eğitimlerimiz ise “Yeni Nesil Konfigürayon Yönetimi CM2”, “SAE EIA-649 Konfigürasyon Yönetimi”, “Sistem Mühendisliğinin Temelleri”, “Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi PLM”, “Proje Yönetimi” ve “Kurumsal Risk Yönetimi” olmak üzere 6 temel alanda yoğunlaşmış durumda. Gerek görülen eğitimler tamamlandıktan sonra belirlenen tüm iş süreçlerini gözden geçiriyor, eksik süreçleri ve mevcut süreçlerdeki düzeltmeleri tanımlıyor, süreç iyilileştirmeleri gerçekleştiriyor ve gerekmesi durumunda süreçleri yeniden oluşturuyoruz. Süreçlerin oluşturulmasının üzerinden belli bir süre geçtikten sonra da geliştirilen süreçlerin verimliliğini değerlendirmek için performans metrikleri ile süreç performanlarını ölçüyoruz.

Son modülümüzde ise geliştirilen süreçlerin yazılım araçları ile desteklenmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda şirketin tüm bilgi sistemlerine ait verileri içeren bir arayüz olan bilgi sistemleri ana hattını tanımlıyoruz. PLM, ERP, CLM gibi yeni bir yazılım aracı alınacak ise yazılım aracından beklentileri gerçekleştirdiğimiz mülakatlar ile gereksinimler haline getiriyoruz. Önceki modüllerde kurgulanan süreçleri yazılım araçları üzerinde iş akışı haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Bahsettiğim bütün modüller şirketlerin ihtiyaçlarına göre birer birer de gerçekleştirilebiliyor.

 

Bu modeli oluşturmaktaki amacımız bütünsel bir yaklaşımla şirketin stratejilerine ve hedeflerine uygun olarak süreçleri değerlendirmek, geliştirmek, yazılım araçları üzerinde uygulamaya almak ve model kapsamında geliştirilen süreçlerin verimliliğini değerlendirerek kapalı döngümüzü tamamlamak. 

 
Öncelikle şirketlerin hedeflerine uygun olan stratejileri kurguluyor, sonrasında bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan süreçleri, değerlendiriyor ve geliştiriyor, son olarak da dijitalleşmeyi sağlıyoruz.Neden?- Neden Sempro firmasından danışmanlık almak istiyor kurumlar? Bunun için 3 tane öne çıkan özelliğinizi söylemenizi istesek, ne dersiniz?

 

Butik danşmanlık firması, firmaları değerlendirerek onların ihtiyacına yönelik çözüm sunuyor

 

Şirketiniz için en iyi danışmanlık hizmeti alacağınız firmayı seçmek çok kritik bir karardır. Zamanınız, emeğiniz ve paranız boşa gidebilir. Sosyal medya üzerinden yaptığımız bir  ankete göre, firmaların danışmanlık hizmeti için en önem verdikleri kriterin %69 ile Sektörel Deneyim olduğunu gördük.


Danışmanlık  hizmetini tanınmış, büyük hacimli firmalardan veya bizim gibi sektörünüze daha hakim butik çalışan şirketlerden alabilirsiniz.

Müşterilerimizin bizden aldıkları danışmanlık hizmetlerinden sonra memnuniyetlerini ifade ederken söyledikleri
şuna benzer sözler çok değerli:

“Büyük danışmanlık firmaları yerine sizi tercih etmemizin en büyük nedeni, tüm konsantrasyonunuzla bize özel olarak şirket yapısında dikeyde tüm seviyelerde çalıştığınız için, yaptığınız iyileştirmeler, değişiklikler kalıcı oluyor.”

Genel kullanım için hazırlanmış danışmanlıkları mı tercih edeceksiniz yoksa sizin için özelleştirilmiş olanları mı? 
Biz, bu sorunun cevabı şöyle veriyoruz: Biz, şirketinizde süreç kullanıcılarınızın bulundukları kademelere entegre edebileceği, uygulanabilir sistemi sizinle birlikte kuran, bu hizmeti veren firmayız.

 

 

Nasıl?- Bir kurumun danışmanlık sürecine gelmesi nasıl oluyor?  Kurumların danışmanlık ihtiyacı olduğunu farketmesi sürecinden başlayarak, karşılıklı ilişkiniz nasıl ilerliyor?

 

Genelde katılımcılarımız eğitimlerimiz sırasında yöntemlerimiz hakkında fikir sahibi oluyorlar. Eğitimler aynı zamanda şirketteki problemleri fark etmek için de bir alan sağlıyor. Problemlerini fark eden ve danışmanlıklarımız hakkında fikir sahibi olan firmaların ihtiyaçlarına göre danışmanlık hizmetimizi uyarlıyoruz. Süreçlerin geliştirilmesinin süreç kullanıcıları ile birlikte yapılması süreçlerin performansını arttırdığını düşünüyoruz. Bu nedenle tüm çalışmaları süreç kullanıcıları birlikte yapıyoruz.

 

 
Ne zaman?- Bir firmanın süreç mükemmeliği ile ilgili bir danışmanlık alması için doğru zaman nedir sizce? Proje bazında mı danışmanlık almak gerekir? Yoksa zamana yayılmış hizmetlerle giderse daha mı verimli olur? 

 

Bize göre firmaların kendi problemlerinin farkında olmaya başladıkları zaman geç kalınmış olmaz mı? tamam, zararın neresinde dönülse kâr ama bence sorunlar ortaya çıkmadan da bu hizmeti verebiliriz. İşletmeler sürdürülebilirlik sağlamak, rekabet avantajı elde etmek, küresel  standartlarda iş yapmak istiyorlarsa,  süreç mükemmelliği ile ilgili danışmanlıklara başlamak (her zaman mümkündür) için en doğru zaman. Aksi takdirde yapılan çalışmaların kullanılması çok etkin olmayabiliyor.

 

Firmaların problemlerinin veya geliştirmek istedikleri alanların kapsamı çok geniş olabilir. Ancak danışmanlık hizmetlerinin verimli olabilmesi hedeflerin iyi tanımlanması ile mümkün olabiliyor. Bu nedenle büyük düşünüp küçük adım atmak çok önemli. Biz projelerin kapsamını geniş tutsak bile, danışmanlığın fazlara bölünmesini tavsiye ediyoruz. Bu nedenle proje bazlı gitmeyi, ama takvimi ve hedefleri tanımlı fazlarla yönetmeyi öneriyoruz.

 

 

Nerede?- Sempro’nun odaklandığı konular için hangi sektörler ve bölgelerde  çalışmalar yapıyorsunuz? 

 

Tasarım ve üretim yapan tüm firmalar ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir bölge veya sektör ayrımı yapmıyoruz.

 Kim?- Danışman ekibiniz kimlerden oluşuyor? Alt yapıları ve tecrübe düzeyleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Semiha Yaşar, Sempro’nun kurucusudur ve makina yüksek mühendisidir.  CM2 modülleri eğitmenidir. Ürün ve hizmetler ile bunlar için gerekli altyapıları kurgulayan tüm süreçleri tanımlama danışmanıdır. CM2-P sertifikasına sahiptir.

 

Devrim Simav Uysal da makina yüksek mühendisidir. Sempro Danışmanlık ve Mühendislik bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi eğitmeni ve danışmanıdır. CM2-C, Yeşil Kuşak ve IPC-620 sertifikalarına sahiptir.

 

Ayşe Kayhan, makina ve konstrüksiyon öğretmenidir. Sempro Danışmanlık ve Mühendislik bünyesinde PLM eğitmeni ve danışmanıdır. CM-P sertifikasına sahiptir.

 

Burcu Özgör Demirkaya, havacılık yüksek mühendisidir. Sempro bünyesinde Sistem Mühendisliği eğitmeni ve danışmanıdır. INCOSE CSEP ve CM2-C sertifikalarına sahiptir.

 

Hatice Burcu Akça, elektrik-elektronik mühendisidir. Sempro Danışmanlık ve Mühendislik bünyesinde Yönetim Sistemleri ve Kalite Güvence Süreçleri eğiticisi ve danışmanıdır.

 

Belkıs Teksöz de elektrik-elektronik mühendisidir. Sempro Danışmanlık ve Mühendislik bünyesinde Proje Yönetimi eğitmeni ve danışmanıdır. Türkiye’de sadece dört kişinin sahip olduğu PMI Program Yönetimi Profesyoneli (Program Management Professional-PgMP) ünvanına sahiptir.

 

 

Peyman Yüksel, İşletme Yüksek Lisansına sahip olup, Sempro Danışmanlık ve Mühendislik bünyesinde Kurumsal Danışmanlık hizmeti vermektedir. Özel sektörde, savunma sanayinde satış, iş geliştirme ve yönetim tecrübeleri vardır.


Sempro Danışmanlık profil sayfasını buradan ziyaret edebilirsiniz.