Kurumsal Gelişim ve Eğitimde Çevik Öğrenme Modeli

  1. Anasayfa
  2. Kurumsal Gelişim ve Eğitimde Çevik Öğrenme Modeli
  • Kurumsal Gelişim ve Eğitimde Çevik Öğrenme Modeli

    Kurumsal Gelişim ve Eğitimde Çevik Öğrenme Modeli

    Havelsan Akademi - Betül Yardımcı

Lukwise röportajlarında bu hafta konuğumuz üyelerimizden Havelsan Eğitim Yönetimi Uzmanı Betül Yardımcı.


 Havelsan ekibi ile 2020 Kasım ayında yaptığımız röportaj sonrası dünyada ve Türkiye’de hızlı ve kökten değişiklikler yaşandı. Çalışanların kurumsal gelişimine önem veren bir kurum olarak Havelsan’ın bu süreçte geçmiş yıllara nazaran kurumsal eğitime bakışı etkilendi mi?

2020 yılından bu yana hayatımızda pek çok şeyin değiştiği gibi sosyal çevremizde, profesyonel hayatımızda uyum göstermemiz gereken çok sayıda ana başlık oldu. Bununla birlikte kimimiz pek çok alışkanlığını değiştirdi ve yerine yeni alışkanlıklar ekledi. Bu durumda fark ettik ki bilgilerimiz güncellenip yerine yenileri eklenirken becerilerimiz de bu yönde değişime uğradı ve gelişti. Bununla birlikte tutumlarımız da paralel olarak bilgi ve becerimizdeki değişimlerle farklılaştı. Durum böyle olunca kurumsal gelişim ve eğitimde çevik öğrenme modelini benimsemeye başladık.

Çevik öğrenme modeli ile geçmişteki yetenek ve yetkinliklerimizi inceleyerek “yeni koşullarda nasıl aksiyon alınmalıyız?” sorusu ile başlayan bir gelişim yolculuğunu ele almaya özen gösterdiğimiz bir döneme girdik. Bu kapsamda öğrenme ve gelişim başlıklarını ve bu başlıkların uçtan uca tüm verilerini 4 farklı zaman diliminde ayrı ayrı incelemeye başladık. Her bir eğitim sonrasında etkili bir geri bildirim sağlanması ve eğitim etkinliğinin ölçümlenmesi birinci önceliğimiz haline geldi. Çevik öğrenme modelinin uygulanmasında kurum kültürü, tavsiyeler, geri bildirimler ile harekete geçmek bizi bu yolculukta yolda tutan en önemli etkenleri oluşturuyor.

İçinde bulunduğumuz hızlı değişim çağında, kurum içi öğrenmenin de hızlı bir şekilde gerçekleşmesi büyük önem taşıyor. Çalışan yetkinlik ve becerilerinin değişime hızlı adapte olabilmesi için sektördeki değişimlere uygun öğrenme içeriklerinin benimsenmesi önemli bir konu haline geliyor. Bu doğrultuda ideal bir e-öğrenme içeriğinin hızlı sağlanmasına özen göstererek, eğitim ihtiyacını kendi içeriklerimiz ile sağlayarak en hızlı şekilde çalışanlarımız ile buluşturuyoruz. Çalışanlarımızın eğitimlere ayırabildikleri zamanın kısıtlı olduğunu varsaydığımızda,  e-öğrenme içeriğini merak uyandıran, işin özünü yansıtan, ekran, etkileşim ve oyun odaklı ve aynı zamanda mikro öğrenmeyi içeren içeriklere yer verilmesine özen gösteriyoruz.

Geçmişi değerlendirirken geleceği ön görerek, tüm çalışanlarımıza en kolay ve etkin yolu sağlayacak şekilde öğrenme seçenekleri sunmayı ana hedef noktamıza alarak herkes için kolay bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

 

Çevik öğrenme modeli ile geçmişteki yetenek ve yetkinliklerimizi inceleyerek “yeni koşullarda nasıl aksiyon alınmalıyız?” sorusu ile başlayan bir gelişim yolculuğunu ele almaya özen gösterdiğimiz bir döneme girdik.
Pandemi ve onun akabinde yaşanan çalışma hayatındaki çeşitli değişiklikler global olarak çok konuşuldu, tartışıldı. Bazı firmalar iş modellerini gözden geçirdiler, bazıları tamamen organizasyon yapısını değiştirdi. Bu değişiklikleri hem eğitimlerle desteklediler hem de yeni eğitim başlıkları oluştu.  Havelsan olarak nasıl bir ihtiyaç analizi yapıldı bu süreçte ve genel olarak kurumsal eğitimdeki planlarınıza etkisi nasıl oldu?

Pandemi ile birlikte şüphesiz pek çok şey değişti. Değişen şeylerin en başında da “uzaktan çalışma” ile yepyeni bir düzene uyum sağlamaya başladık.  Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir çalışma şekli hayatımızın bir parçası haline gelir olmuştu, bu dönemde çalışanlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak;

·       Uzaktan Öğrenme ve Gelişim Seti

·       Çocuklar için Faydalı Linkler

·       Harvard Business Review – Sayısal Dönüşüm

kapsamında yararlanabilecekleri gelişim setleri sunduk.

Eğitim gereksinimlerinin karşılanması, gelişen, yenilenen bilgi ve teknolojilere anında adaptasyon sağlamak amacı ile Udemy for Business iş birliğine devam ederek ilerliyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımıza Udemy ile elde etmiş oldukları teknik, kişisel gelişim, mesleki eğitim yönünde memnuniyetlerini ölçmek amacı ile çeşitli ölçeklendirmeleri barındıran bir anket uygulaması gerçekleştirdik. Sonuçlardan elde etmiş olduğumuz veriler ile iş birliğine devam etme yönünde adım atık. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız diledikleri konu başlıklarında Udemy for Business kataloğunda yer alan eğitim başlıklarına diledikleri zaman anında ulaşma imkanına sahip oluyor.


Belirli dönemlerde alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen “Birlikte Gelişim Webinarları” düzenliyoruz


Her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz “Yıllık Eğitim Planı” kapsamında tüm çalışanlarımızın kendi eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ile birlikte vizyon ve misyonumuza hizmet eden eğitim başlıklarını Akademi olarak tüm çalışanlarımız ile buluşturuyoruz. Bu gereksinimler kapsamında çalışanlarımız tarafından en çok ihtiyaç duyulan eğitim başlıklarını inceliyoruz. Belirli dönemlerde alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen “Birlikte Gelişim Webinarları” düzenliyoruz. Bunun yanı sıra öğrenen örgüt yapısını ve çevik öğrenme modelini güçlendirmek amacı ile çalışanlarımızın kendi uzmanlık alanları ya da almış oldukları bir eğitim, katılmış oldukları bir konferansta öğrenmiş oldukları bilgi ve deneyimleri tüm HAVELSANLILAR ile paylaşmaları üzere çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilen “Biz Bize Webinarları” düzenliyoruz. Aynı zamanda bu dönemde öne çıkan akademik başlıkları ve ihtiyaçları inceleyerek Üniversite-Sanayi iş birliğini sağlamak amacı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki Üniversitelerde görev alan öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirilen “Akademi Günleri” ni tüm HAVELSANLILAR ile buluşturuyoruz.

Tüm bu etkinlikler ile fark ettik ki eğitim başlıkları ile birlikte eğitimin araç olarak nasıl sunulduğu çalışanlarımız tarafından oldukça önemliydi. Bu yüzden 2021 yılında uzaktan eğitim platformlarını daha aktif kullanmaya başladık. 3000’i aşkın dijital içerik kaynağını çalışanlarımız ile buluşturduk. Bu kapsamda yalnızca video tabanlı eğitim içerikleri ile sınırlı kalmıyor, podcast, okuma materyali, pekiştirme oyunu, etkileşimli videolar ile zengin bir eğitim ve gelişim kaynağı da sunmaya başladık.

 


Havelsan Diyalog ile kendi online iletişim uygulamasını yaptığı ve bazı eğitim platformlarına da yatırım yaptığı için 2021’de birçok kurumdan daha hazırlıklıydı. 2022 planlarınıza baktığımızda, çalışanların eğitim ve gelişimleri ile ilgili dijital ortam destekli ilaveten neler planladınız? Bu dijital girişim ve yatırımların sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

HAVELSAN Diyalog, özellikle pandemi döneminin başlarında sınıf eğitimlerimizi hızlıca sanal sınıf eğitimlerine dönüştürebilme imkanını bizlere güvenle sundu. Hepimiz çokça eğitimi HAVELSAN Diyalog üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Artık eğitimlerimizin, webinarlarımızın buluşma noktası HAVELSAN Diyalog olmuştu ve bu süreç tüm çalışanlarımıza oldukça kolaylık sağlar hale geldi. HAVELSAN Diyalog, eğitimlerimizde ve webinarlarımızda, eğitmenlerin kolayca kullanabileceği “beyaz tahta” özelliği ile katılımcılara daha etkin bir öğrenim platformu sağladı. Tüm bunlar ile birlikte eğitimlerimizi kayıt altına alabilme özelliği ile eğitime katılım sağlayamayan çalışanlarımız için eğitimi kaydederek, uzaktan eğitim platformumuza yükleyebiliyor ve ilgili olan tüm katılımcılarımızın kendi talep ve isteklerine göre eğitimi almalarını sağlayabiliyoruz.

HAVELSAN Diyalog ile birlikte uzaktan eğitim platformumuz aracılığı ile senkron ve asenkron eğitimlerimizi kolay ve esnek erişim imkanı ile çalışanlarımıza sunuyoruz. Dijital eğitimler, webinarlar pek çok sınıf eğitimine göre uygun maliyet ile yönetme imkanına sahip olduğumuz bir sürece girdik. Dijital eğitimler ile birlikte eğitim salonu, eğitmen, ulaşım, seyahat vb masraflar ile operasyonel iş yükü ortadan kalkıyor ve böylelikle hem zaman hem de maliyet oldukça etkin kullanılmış oluyor.

HAVELSAN Diyalog ile kayıt altına alınan eğitimler sayesinde ilgili başlıktaki eğitimin birden çok kez tekrarlanmasını ve bu sebep ile kaynak ayrılmasının önüne geçiyor. Dijital eğitim ortamları sayesinde eğitimler ve webinarlar kapsamında çalışanlarımız anlık olarak geri bildirim alma imkanına sahip oluyor. Ön test- son test, değerlendirme anketleri, soru – cevap ile birlikte eğitim öncesi ve sonrasındaki gelişim süreçlerini görme imkanına sahip oluyorlar. Aynı zamanda HAVELSAN tarafından sağlanan dijital eğitim ortamlarında, çalışanlarımız birbirleri ile iletişime geçerek sosyal öğrenmeyi de pekiştirmiş oluyorlar.

HAVELSAN Diyalog ve on-prem uzaktan eğitim platformumuz ile birlikte dijital girişim ve yatırımlar bizlere, kolay ve esnek erişim, maliyetin etkin yönetimi, farklı öğrenme yöntemlerinin desteklenmesi, optimum operasyonel iş yükü, anlık geri bildirim ve sınavlar, hızlılık, sosyal öğrenme, standartlaşma, ölçülebilir sonuçlar ve raporlama imkanını sunuyor.


Önümüzdeki dönemde de kurumsal eğitim alanında hangi becerilere ve eğitim başlıklarına yoğunlaşmayı planlıyorsunuz? 


Eğitim ve gelişim serüveninde çalışanlarımızın bireysel eğitim gereksinimleri bizler için en önemli önceliği oluşturuyor. Bununla birlikte geleceğin yetkinliklerine yönelik eğitim tasarımları ve yol haritaları belirleyerek çalışanlarımızı ve geleceğin HAVELSANLILAR’ını Teknoloji Yönetimi, Değişim Analitiği, Teknoloji Tasarımı, Eleştirel Düşünme, Büyük Veri Analizi, Dijital İkiz, Otonom Sistemler, Yapay Zeka, Yeni Nesil Haberleşme, Çevik Yönetim Becerileri ve daha pek çok farklı beceri ve eğitime odaklanmayı planlamaktayız. Bu kapsamda bizlerin en önemli referans kaynağı ise gelecekte sahip olunması beklenen sosyal ve teknolojik yetkinlikler.


Genel olarak çalışan başına eğitim saatini nasıl gerçekleştirmeyi hedefliyorsunuz?

 

HAVELSAN Akademi olarak, işe giriş tarihi itibarı ile başlayan eğitim ve gelişim yolculuğu uzun bir dönemden oluşuyor. İşe uyum eğitimi, teknik oryantasyon, periyodik eğitimler, süreç eğitimleri, teknik eğitimler, mesleki gelişim eğitimleri, bilgi güvenliği eğitimleri ve sertifikalandırmalar kapsamında alınması gereken tüm eğitimleri çalışanlarımıza sunuyoruz. Tüm bunlar ile birlikte, her ay düzenli gerçekleştirmiş olduğumuz webinarlar, iç eğitimler, kariyer yollarına göre tasarlanmış Akademiler (Liderlik Akademisi, Ürün Yönetimi Akademisi vb) çalışan başına düşen eğitim saatinde aktif rol oynuyor.

2021 yılı itibarı ile;

·       1.600 çalışana sunulan UDEMY for Business üyeliği ile 613 farklı başlıkta toplam 6.700 saat eğitim alınmıştır.

·       996 farklı başlıkta, 66.154 saat, kişi başı    ortalama 30,75 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.