Y? Coachıng İle yenilikçilik ve Yaratıcılık

  1. Anasayfa
  2. Y? Coachıng İle yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Y? Coachıng İle yenilikçilik ve Yaratıcılık

    Y? Coachıng İle yenilikçilik ve Yaratıcılık

    Lukwise Röportajları - Işıl Çetinkaya - Y? Coaching


Lukwise röportajlarında bu hafta konuğumuz Y? Coaching kurucusu Işıl Çetinkaya.Sektöre sunduğu hizmetlerden ve şirketinden konuştuğumuz keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 


Ne?- Y? Coaching,  kurumlar ve bireylere ne hizmetler sunmaktadır?

 

Y? COACHING olarak kurumlara liderlik yetkinliklerini hedef alan eğitimler, kurum içi mentörlük ve koçluk kültürü programları ile birlikte geniş bir  yelpazede hizmet vermekteyiz.

 

Bireysel olarak takım liderleri yeni terfi almış orta kademe yöneticilere özel olarak hazırladığımız 90 günlük gelişim programlarımız ile hem performans sorunu yaşayan çalışanların ve hem de yeni rollerinde belirlenen becerilerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan desteği sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde sunduğumuz hizmetler ile sağlamaktayız.

 

Ayrıca girişimci liderlerin aklındaki iş fikrini fikir aşamasından iş modelini dönüştürme sürecinde profesyonel yöntemler ile sunduğumuz hizmetler arasındadır. Girişimcinin amacı doğrultusunda bütçe, planlama ve yönetim gibi konularda girişimciyi mental olarak hazırlamak ve doğru yönlendirmek, iş planını hazırlayarak işini kurmasını sağlamak ve işini sürüdürülebilir kılması için yönetim konusunda destek vermektir.Sunduğumuz gelişim programlarında seçeneklerin geliştirildiği katılımcı merkezli öğrendiklerini içselleştirme ve iç görülere dönüştürmeleri nihayetinde uygulamaya yani eyleme mutlaka döktükleri bu sürecin birebir takip ve ölçümlemesi hususunda müşterilerimizle ortak çalışma anlayışı ile hareket ediyoruz. 


Neden?- Neden Y? Coaching tercih ediliyor? Sizi farklılaştıran özellikler nelerdir?

                 

  Y? COACHING olarak sunduğumuz eğitim ve gelişim programlarından sonra kurumlarla paylaşmayı hedeflediğimiz Eğitim Takip Sistemi (ETS), programların katma değerinin ve faydasının uzun süreli olması için tasarladığımız bir danışmanlık sistemidir. Biz bu sistemi kurumlara eğitim sürecinin bir parçası olarak ücretsiz sunuyoruz.

 

Bununla birlikte sunduğumuz gelişim programlarında seçeneklerin geliştirildiği katılımcı merkezli öğrendiklerini içselleştirme ve iç görülere dönüştürmeleri nihayetinde uygulamaya yani eyleme mutlaka döktükleri bu sürecin birebir takip ve ölçümlemesi hususunda müşterilerimizle ortak çalışma anlayışı ile hareket ediyoruz.

 

Bağlı olduğumuz Jungian koçluk ekolü ile de iş hayatından karşılaşılan durumlar, olaylar ve süreçler karşısında hem çalışan hem de yöneticilerin yenilikçi ve çözüm odaklı bakış açıları geliştirmelerini hızlı şekilde sağlıyoruz.

 

Yenilikçilik ve yaratıcılık bizim liderlere kazandırdığımız en güçlü değer önerilerimiz ve bizi Y? COACHING olarak farklılaştıran kilit unsurlar diyebilirim.

           

"Bir gelişim programının amacına ulaşması için ilk adım program öncesinde üst yönetim, yönetici ve İK sorumlusunun ihtiyaç saptamasıyla başlar."Nasıl?- Bir kurum veya bir kişi sizden hizmet almak istediğinde, nasıl bir süreç izliyor? Kurum veya kişi olması süreci nasıl etkiliyor?

 

  Y? COACHING’ten hizmet almak isteyen bir kurum ile ihtiyaç analizi üzerine IK yönetici, İlgili birim/departman yöneticisi ile önceden planlanan bir toplantı ile hem karşılıklı uyumun arandığı hem de hangi hizmetin ne için verileceği gibi konuların konuşulduğu belirleyici bir ilk görüşme gerçekleştirilir. Bir gelişim programının amacına ulaşması için ilk adım program öncesinde üst yönetim, yönetici ve İK sorumlusunun ihtiyaç saptamasıyla başlar. Kurum dışından alınacak bir hizmet ikinci sırada öneme sahiptir. Program öncesinde ihtiyacı karşılayacak eğitim kurumu ve program yöneticisi ile yapılacak toplantıda anlayış birliği çok önemlidir. Üçüncü sıradaki sorumluluk program sonrası katılımcının yöneticisindedir. Yöneticinin katılımcı ile yaptığı sohbette kazanımlar konuşulur ve yönetici süreç içinde geri bildirim vererek kazanımları pekiştirir.

 

Bireysel çalışma yapılacak girişimciler  ile koçluk süreci tanışma toplantısı ile başlar. İlk toplantı sonucunda mevcut durum tespiti yapılarak koçluk sürecine ilişkin bir yol haritası belirlenir. İş fikrine ve amaçlara yönelik mental bir hazırlık aşamasından sonra iş başlangıcı, iş süreci ve çıkış planları ile koçluk hizmeti biter. Bu hizmetin süresi iş alanına ve alınan koçluk paketlerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3 ay ile 2 yıl arasında sürmektedir.

 

Nerede?-  Y? Coaching olarak odaklandığınız konular içinde hangi sektörler ve bölgelerde  çalışmalar yapıyorsunuz? 

 

 Y? COACHING olarak  Reklamcılık, teknoloji ve hizmet sektörü (Perakende, E-ticaret) Finans, Bankacılık gibi genç yöneticileri seven sektörlerde yer alan firmalar markajımız altında. Bu sektörlerde de gençlerin göreceli olarak daha kolay risk alabilmesi ve tempolu bir çalışma ortamında dayanıklı olması ön plana çıkıyor.

Genç yöneticilerin yüzde 21'i Mağazacılık ve Perakendecilik sektöründe çalışıyor. Bunu 13,2 ile Gıda ve yüzde 10,9 ile Tekstil sektörü takip ediyor. Bu üç sektör Türkiye'de son 5 yıldır istihdamın lokomotifi konumunda. Asıl ilgi çekici olansa, gençlerin Bilgisayar ve İnternet teknolojileri, İnşaat, Otomotiv, Telekomünikasyon ve Network gibi gelişen sektörlerde ve teknoloji yoğun alanlarda da aktif olduğunu görmek benim şahsi öngörümdür.

 


Ne zaman?- Y? Coaching ne zaman hizmet vermeye başladı? Başlangıçtan bugüne neler değişti ve önümüzdeki dönemde yeni planlarınız var mı?

 

Y? COACHING olarak 2021 Temmuz ayında yola Pazar araştırmaları yaparak çıktığımız «Pandemi, eğitim süreçlerini ne oranda

etkileyecek?» sorusu ile ortaya çıkan tablo olumsuz değildir. Kurumların yarısı, ‘Bu süreçte aksayan bazı

eğitimler olabilir, dolayısıyla etki kısmi olacak.’ şeklinde düşünmektedir.

 

etmiştir. Odaklanma ve eğitime daha çok vakit ayırma gibi nedenlerle salgının eğitime olumlu şekilde katkı

sağlayacağını düşünen şirketlerin oranı %30 seviyesindedir. Bu ciddi sayılabilecek bir orandır. ‘Çok olumsuz

etkisi olur’ diyen şirketler %7 seviyesinde kalmıştır. Şirketlerin %68’i bu süreçte yeni teknoloji yatırımı

yapacağını ifade etmiştir.  Yolun başında kurguladığımız ve belirlenen niş pazarımızı domine etmek yerini daha çok ihtiyaca yönelik müşteri segment ve hizmet çeşitlendirmesine bırakmıştır. Bu değişime Y? COACHING olarak gereken esnekliği hızlı bir şekilde gösterip dijitalleşmenin girişimciler için getirdiği fırsat ve düşük maliyet avantajından azami düzeyde yararlandığımızı söyleyebilirim.

 

Y? COACHING olarak 2022’de kariyer planlama ve yetenek yönetimi, iş yeri koçluğu ile organizasyonel gelişim gibi önemi oldukça yüksek ve talep yüksekliği olan IK fonksiyonlarında süreçlerin iyileştirilmesi veya sıfırdan kurulması hususlarında danışmanlık hizmeti vermek 2022 İş geliştirme planlarımızarasında yer almaktadır. Bu şekilde hizmet ve müşteri segmentimizi de çeşitlendirerek firma olarak istihdam oranımızı da yükselterek ülkemizin ekonomisine pozitif katkı sunmayı hedefliyoruz.


Kim?- Y? Coaching kurucusu olarak kendiniz ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz?

 

Tabi ki. İzmirliyim. 6 yıldır Bursa’da yaşıyorum. Dış ticaret alanında girişimcilik ve özel bir firmada İhracat satış iş geliştirme direktörü olarak çalışma fırsatı buldum. Öncesinde insanı ilgilendiren tüm konulara (felsefe, psikoloji ve sosyoloji) aşırı merakım, insanlara hizmet etmeyi sevmem ve bilgiye olan aşkım sebebiyle kendimi insan merkezli bir kariyer inşa etmek için yola çıktım ve ben de hayatımı değiştiren bir koçluk konuşmasını bizzat deneyimledikten sonra, Y? Coaching ‘i kurmak için ilham aldım.

 

             Müziğe karşı büyük bir tutkum var. Perküsyon ile ilgileniyor ve aktif olarak çaldığım enstrüman cajon ile gruplarla çalma imkanım oluyor. Ayrıca boş zamanlarımda üyesi olduğum Aktiffelsefe Bursa Kültürderneği çatısı altında Psikoloji, felsefe ve mitoloji konularında derin araştırmalar yapıyorum.

 

             Şu an University of northwest ‘’Yönetici koçluğu ve mentörlük’’ Yüksek lisans programına ve farklı bir ekolden koçluk eğitimleri almya devam ediyorum. 2022’de 5.000 kelimelik bir makale ve 2 yıl içerisinde Türkiye’de boşluğunu gördüğüm ‘’Mentörlük’’ üzerine bir kitap yazmak kişisel hedeflerim arasında.